Våre kunder
bor lenger hjemme

DETTE ER FREMTIDENS HJEMMEOMSORG

Vi bruker teknologi for å effektivisere, forbedre og utvikle, men først og fremst skaper vi verdens beste omsorgstjenester!

Våre kunder bor lenger hjemme

FREMTIDENS HJEMMEOMSORG i DAG

Vi bruker teknologi for å effektivisere, forbedre og utvikle, men først og fremst skaper vi verdens beste omsorgstjenester!

Få fart på innovasjonent. Vi er en digital tenke-tank som leverer ideer, inspirasjon, produkt/ tjenesteutvikling og innovasjon til offentlige og private foretak
Våre fantastiske ansatte gjør hverdagen så mye bedre for de som trenger ekstra omsorg og hjelp hjemme eller 
i omsorgs-boliger.
Vår digitale tjenesteplattform som faktisk 
gjør det mulig for omsorgsmedarbeidere å jobbe enklere, smartere og bedre.
Bo lengre hjemme med utvidede tilbud innenfor trygghet, velvære, vaktmestertjenester, renhold, mat/ernæring, shopping og transport.

Slik tenker vi nytt og bygger fremtidens hjemmeomsorg

Vi bruker ny teknologi for å få til dialog med høy kvalitet mellom administrasjonen, de ansatte, den som bor hjemme og deres pårørende. 
Vi tenker annerledes for å frigi tid og varme hender, tid som skal brukes på bedre omsorg og bedre tjenester. Skal vi lykkes med fremtidens hjemmeomsorg, må vi ha fornøyde omsorgsarbeidere som har god tid til å snakke med og ta seg av den som bor hjemme. Slik er det dessverre ikke i dag. I en helt ny rapport fra NOVA i juni 2016, sier 50% at de vurderer å slutte i jobben sin.
Vi vet hva problemet er:
Grundig dokumentert i analysen
"Morgendagens hjemmeomsorg"
Og hvordan vi skal løse det:
Våre helt nye løsninger som gjør
det mulig å bo lenger hjemme!
Nå bygger vi en fantastisk IT-løsning
Som faktisk gjør det mulig å jobbe
helt annerledes og mye smartere
Og gir administrasjonen nye verktøy
for å planlegge og utnytte ressursene på best mulig måte
Som rett og slett gir hjemmehjelpen
mye bedre tid til det som er viktig,
virkelig ta vare på de du er glad i
Resultatet er trygge & glade kunder
som bor mye lenger hjemme
...og pårørende som blir
involvert og opplever reell påvirkning
I tillegg legger vi tilrette for
en rekke verdiøkende tjenester
bare ett klikk unna

En arbeidsgiver som tenker helt nytt i helsesektoren

Våre ansatte har valgt omsorgsyrket fordi de bryr deg om andre mennesker og fordi de har et ønske om å hjelpe. Vår visjon er å være verdens beste arbeidsgiver for disse slik at de kan glede seg til å gå på jobb hver eneste dag og bruke all sin tid og energi på alle de pleietrengende som er avhenging av at de yter sitt aller beste. Derfor har vi skapt en helt annerledes helsearbeidsplass:
ALLE SKAL EIE LITT
Vi ønsker at alle skal ta del i den suksessen KIND er, og derfor får hver eneste ansatt aksjer i tillegg til lønn.
PLANLEGG DIN EGEN UKE
Med en enkel app på sin egen telefon planlegger våre ansatte egen arbeidsuke. Med få klikk kan man bytte vakt med andre.
MOTIVERTE KOLLEGER
Vi skal ansette de aller beste, og velger å gi de som ønsker å jobbe på helt nye måter fortrinnsrett.
JOBB NÅR DU VIL
Heltid, deltid, 50%, 80%. Her bestemmer våre ansatte selv hvor mye de ønsker å jobbe og når det passer å ta ferie.
ALLE SINE IDEER ER VIKTIGE
Vi skal skape verdens beste hjemmeomsorg og da er alle tanker og ideer viktige. Vi verdsette alle ideer både de små og de store.
TILRETTELAGT OPPLÆRING
Vi tenker at vi alle sammen kan bli litt bedre hele tiden. Derfor vil våre ansatte hele tiden få mulighet til faglig utvikling og kursing.

Dette er KIND

KIND er en gruppe med Norske foretak som eies av gründere, initiativtakere og alle våre ansatte. Vi har kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo og Kristiansand. Innen 2019 vil vi være etablert i samtlige Norske større byer.

Ta kontakt med oss:
STEINAR
Steinar har de siste 20 årene jobbet med forretningsutvikling, digitalisering og automatisering i alt fra bank til helse. I KIND leder han selskapene, o g hjelper til med å lose kundene våre igjennom endring og gevinsrealisering.
Steinar Mangersnes
CEO
sma@kindgroup.no
+47 99 86 99 41

Vårt nettverk av gode hjelpere

Vi er best sammen og oppgavene vi skal løse er alt for komplekse til at vi klarer dette alene. Derfor deltar KIND aktivt i nettverk og arenaer hvor viktige samfunnsutfordringer diskuteres, og hvor vi treffer andre som jobber med å løse det samme som oss.

Advisory Board

Vi har knyttet til oss eksperter, meningesbærere og samfunnsdebattanter i et Advisory Board. Dette er mennesker vi spør til råds når vi trenger å se ennå litt lenger inn i glasskula. Vårt Advisory Board er spesielt opptatt av følgende områder:
OMSORGSTRANSFORMASJON
legerealsjoner
kvalitet
disruptivE TEKNOLOGIER
pasientflyt
pasient-tilfredshet